Project Description

  • วัดม่วง-01
  • วัดม่วง-02
  • วัดม่วง-03
  • วัดม่วง-04

วัดม่วง เพชรเกษม 63

วัดม่วง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร วัดม่วงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2366 ในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า หลวงปู่เฒ่า ธุดงค์พายเรืออีแปะมาด้วยตนเอง จนมาพักจำวัดบริเวณที่ตั้งวัดม่วงในปัจจุบัน ชาวบ้านเห็นว่าท่านจำวัดในเรือไม่สะดวก จึงนิมนต์ให้จำวัดบนบ้านและนิมนต์ให้อยู่สร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ ขนานนามวัดนี้ว่า วัดราชครูสิทธาราม ส่วนชื่อ “วัดม่วง” มาจากการที่วัดตั้งอยู่ติดคลองภาษีเจริญซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสู่พระนคร เมื่อมาถึงบริเวณหลักสอง คลองจะตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถสัญจรต่อไปได้ ต้องนำผลไม้ขึ้นมาตากบริเวณลานวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะม่วง เนื่องจากบางส่วนอาจสุกงอมจนเน่าเสีย ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดมะม่วง จนต่อมากลายเป็นวัดม่วงในปัจจุบัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2474