Project Description

  • วัดท่ากระบือ-01
  • วัดท่ากระบือ-02
  • วัดท่ากระบือ-03

วัดท่ากระบือ

วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งวัดดังอีกแห่งของสมุทรสาคร วัดท่ากระบือแต่เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 ต่อมาจึงยกฐานะเป็นวัด เหตุที่ชื่อว่าวัดท่ากระบือ เนื่องจากบริเวณนี้แต่เดิมเคยเป็นท่าน้ำสำหรับวัวควายลงกินน้ำ พระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพ.ศ.2485 ปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว มีพระองค์ใหญ่กลางแจ้งที่เห็นเด่นชัด คือ พระไพโรจน์วุฒาจารย์ (หลวงพ่อรุ่ง) เป็นที่นับถือของชาวกระทุ่มแบน ไว้ให้กราบสักการะ ทำบุญ เสริมมงคล กราบไหว้พระองค์ใหญ่แล้ว ฝั่งตรงข้ามกับพระองค์ใหญ่เป็นพื้นที่ในส่วนของวัดท่ากระบือ มีพระวิหารและอุโบสถที่มีความงดงามภายในอุโบสถประดิษฐานรูปหล่อ หุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่รุ่ง ให้ได้กราบไหว้บูชา