Project Description

  • วัดดอนไก่ดี-กระทุ่มแบน-01
  • วัดดอนไก่ดี-กระทุ่มแบน-02
  • วัดดอนไก่ดี-กระทุ่มแบน-03
  • วัดดอนไก่ดี-กระทุ่มแบน-04

วัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน

วัดดอนไก่ดี เป็นพระอุโบสถทรงเรือสำเภา คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งสร้างโดยชาวบ้านโรงหีบ หรือบ้านโรงจักร ซึ่งตั้งชุมชนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนทางด้านหลังของวัดในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยตำแหน่งที่ตั้งในการสร้างเริ่มแรกนั้น ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นบนที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และเรียกวัดนี้ตามที่ตั้งของวัดว่า “วัดดอน”