Project Description

  • มูลนิธิจราจรนนทบุรี-01
  • มูลนิธิจราจรนนทบุรี-02
  • มูลนิธิจราจรนนทบุรี-03

มูลนิธิจราจรนนทบุรี

มูลนิธิ​จราจรนนทบุรี​คือหน่วยกู้ภัยทางถนน ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ประสานงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยแพทย์ ในเขตพื้นที่นนทบุรี และ รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ