ทำบุญ
ทำบุญ ให้ได้บุญ เกิดอานิสงส์สูงสุด เป็นมงคลต่อชีวิต ทำได้ด้วยวิธีไหนได้บ้าง Daiboon รวบรวมมาให้แล้ว รับรองว่า ทำแล้ว อิ่มบุญ สะสมแต้มบุญได้ถึงชาติหน้า จะเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ทำตามได้แน่นอน ตามมาดูกันเลย

1. ทำบุญโลงศพ

ทำบุญโลงศพ

ตามคติพุทธศาสนา การจัดพิธีฌาปนกิจศพ สวดอภิธรรม จะช่วยให้วิญญาณของผู้เสียชีวิต ไปสู่สุขคติได้ หากไม่มีโลงศพ สำหรับใช้ประกอบพิธี ก็จะทำให้ร่างไร้วิญญาณเหล่านั้น อาจกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน ไม่อาจไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ คนไทยจึงเชื่อกันว่า การทำบุญโลงศพ ทำแล้วได้บุญมาก เพราะไม่เพียงทำให้คนตาย มีโอกาสรับส่วนบุญส่วนกุศล ไปสู่ภพภูมิที่ดี แต่ยังช่วยให้ญาติพี่น้อง และ ลูกหลาน แสดงความกตัญญูกตเวที เป็นครั้งสุดท้าย ส่งผลให้ใครก็ตามที่ บริจาคโลงศพ จะได้รับอานิสงส์ แรงกล้า ช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา ปัดเป่าเคราะห์ร้าย ให้มลายหายไปได้

2. ถวายสังฆทาน

ทำบุญ

การถวายสังฆทาน มีอานิสงส์มาก ถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่า การถวายสังฆทาน แก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่า การถวายทานแด่พระพุทธเจ้า เพราะนอกจากจะเป็นการถวาย แด่พระสงฆ์ส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ยังเป็นการช่วยดำรงพระพุทธศาสนา ให้ยังคงอยู่สืบไป โดยการถวายสังฆทาน ให้ได้อานิสงส์มาก ควรถวายแต่สิ่งของที่ตรงกับความต้องการของวัด หรือ พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่จริง ๆ เพราะบางวัดอาจต้องการสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อพัฒนาวัด หรือ ใช้ในโครงการทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สร้างโรงเรียนให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ หรือ บริจาคอาหารให้แก่คนยากคนจน ฯลฯ เป็นต้น ก่อนถวายสังฆทานตามวัดใกล้บ้าน จึงควรไปพิจารณาดูให้ดีก่อน เพื่อให้การถวายสังฆทานเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ไถ่ชีวิตโคกระบือ

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

ทุกชีวิตมีค่า เช่นเดียวกับ โคกระบือ ที่มักถูกนำเข้าโรงเชือด เพื่อเอาเนื้อมาบริโภค เพราะทุกชีวิตต่างก็รัก และ หวงแหนในชีวิตของตน บางตัวมีลูกน้อยที่เพิ่งเกิดมา ก็ให้รู้สึกเป็นห่วง ผูกพัน ไม่อยากพลัดพราก จนร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสาย ไม่ต่างจากมนุษย์ ที่รู้ตัวว่ากำลังจะตาย ดังจะเห็นได้บ่อย ๆ ในคลิปตามโลกโซเชี่ยลมีเดีย ดังนั้น หากใครมีจิตเมตตา อยากทำบุญ ให้ได้รับอานิสงส์มาก แนะนำให้ไถ่ชีวิตโคกระบือ เพราะนอกจากจะได้ทำบุญ ปล่อยสัตว์ ไม่ให้ถูกฆ่าตายแล้ว ยังได้มอบชีวิตใหม่ ทำให้ชีวิตแม่ลูกของสัตว์นั้น ๆ ไม่ต้องพลัดพรากจากกันอีกด้วย

4. เข้าวัดปฏิบัติธรรม

ทำบุญ

อาจฟังดูธรรมดา แต่เชื่อหรือไม่ว่า การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำแล้วได้อานิสงส์มาก หากยึดตามคติทางพระพุทธศาสนา จะเรียกว่า ได้รับอานิสงส์ขั้นที่ 2 เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ คือ ทำบุญ จนทำให้จิตใจบริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ปราศจากความขุ่นมัว ซึ่งถือเป็นการทำบุญ เพื่อฝึกจิตใจให้เป็นกุศล เตรียมพร้อมสู่การลดละกิเลส อันเป็นการ ทำบุญ ให้ได้รับอานิสงส์สูงสุดในขั้นถัดไป ใครไม่มีทุนทรัพย์ แล้วอยากทำบุญ ให้ได้อานิสงส์มาก สามารถเข้าวัดใกล้บ้าน แล้วเริ่มสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรมได้เลย

5. บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ทำบุญ

จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายดีได้ หมอ และ พยาบาลต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เพียงพอ และ ทันสมัย ถึงจะช่วยรักษาทุกชีวิตได้อย่างเต็มที่ แต่ด้วยงบประมาณที่ยังไม่ทั่วถึง บางโรงพยาบาลก็ยังอยู่ในชนบท หรือ พื้นที่ห่างไกล ทำให้อาจยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญบางอย่าง หากบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็จะช่วยให้คนเจ็บ คนป่วย ตามต่างจังหวัด ได้รับการดูแลรักษาที่ดี สามารถกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้ จึงถือเป็นการช่วยชีวิตทางอ้อม ทำบุญ แล้วจะได้รับ อานิสงส์ มากวิธีหนึ่ง

6. ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

เนื่องจากโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อ ที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ แถมยังทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่อ่อนแอ และ สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ จนใช้ชีวิตในสังคมได้ยากลำบาก การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้พวกเขามีค่ายังชีพ มีขวัญและกำลังใจ สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง เปรียบเสมือนการช่วยเหลือคน ๆ หนึ่งให้กลับมามีชีวิตใหม่ โดยเราสามารถทำบุญ โดยการบริจาคเงินให้กับหน่วยงาน หรือ วัด ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น มูลนิธิโรคเอสด์ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นต้น

7. ให้ทานแก่คนยากไร้

บุญ

สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำสูง จนมีคนยากจนจำนวนมาก บางคนยังเป็นคนไร้บ้าน ต้องเร่ร่อนตามถนนก็มี ซึ่งถึงแม้ว่าบางคน อาจจะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้เอง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจ มีส่วนในการบีบบังคับ ให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ หากคุณมีเงินมากพอ ก็ควรให้ทานแก่คนยากไร้ เพราะ การให้ทาน ถือเป็นการ ทำบุญ ที่ทำแล้วได้อานิสงส์มาก ช่วยให้ผู้รับคือ คนยากไร้ นำเงินไปซื้ออาหารยังชีพได้ และ ทำให้เรารู้จักการให้ การเสียสละ ไม่ยึดติดกับสิ่งของ บำเพ็ญทานบารมี เหมือนดั่ง พระเวสสันดร ก่อนที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ในเวลาต่อมา

8. ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

บุญ

เด็กด้อยโอกาสในไทย มีจำนวนมาก เพราะบางคนมีฐานะยากจน บางคนอยู่ในชนบท ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น เมื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และ คนยากไร้ จึงควรให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้วย เพื่อให้เขาได้รับการศึกษาสูง ๆ สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ และ พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทำแล้วได้รับอานิสงส์แรงแน่นอน โดยสามารถทำบุญ บริจาคเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น UNICEF มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต้น

9. พิมพ์หนังสือธรรมะแจก

บุญ

พิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็น ธรรมทาน ซึ่งเป็น ทานบารมี ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ประเสริฐสุด เนื่องจากเป็นการให้ปัญญาแก่ผู้อื่น ทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจถึงพระธรรมคำสั่งสอน รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี สิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ สามารถคิดละทิ้งกิเลส ตัณหาได้ด้วยตัวเอง อันเป็นหนทางสู่การดับทุกข์ หรือ นิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ทางพระพุทธศาสนา ถึงขนาดมีคำกล่าวว่า การให้ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง ดังนั้น หากใครพิมพ์หนังสือธรรมะแจก ก็จะได้รับอานิสงส์มากแน่นอน

10. ทดแทนพระคุณพ่อแม่

ทำบุญ

ไม่มีใครที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ เทียบเท่ากับพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเรามาอีกแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าจะทำบุญโลงศพ ถวายสังฆทาน ไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ๆ ก็ไม่มีอานิสงส์ใดจะแรงกล้า เท่ากับการทดแทนพระคุณพ่อแม่ หากคุณพ่อคุณแม่ใครยังมีชีวิตอยู่ ก็ควรรีบทดแทนพระคุณเสีย ด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระ พาไปเที่ยว หรือ ดูแลพวกท่านให้มีความสุข เพราะไม่เพียงจะทำให้ได้รับอานิสงส์ จากความกตัญญูกตเวที ยังทำให้ตนเองมีความสุข และ มีความทรงจำที่ดี เมื่อพ่อแม่จากไป จะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจในภายหลัง

เป็นยังไงกันบ้างกับ 10 วิธี ทำบุญ ที่ทำแล้วได้บุญ อานิสงส์แรง เป็นมงคลต่อชีวิต ทำตามได้ไม่ยากเลยใช่มั้ยล่ะ  หากใครอยากทำบุญแล้วได้บุญ ทำตามวิธีที่เรานำมาฝากได้เลย แต่ขอฝากไว้ว่า ไม่สำคัญว่า คุณจะทำบุญด้วยวิธีใด หรือ บริจาคเงินมากแค่ไหน ขอเพียงแค่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เป็นกุศล ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงอย่างเดียว เพียงแค่นี้ ไม่ว่าทำบุญน้อยหรือมาก ก็จะได้รับผลบุญแน่นอน

บทความที่น่าสนใจ

About the author : Pres

Related posts

Popular products

Product categories