ทำบุญออนไลน์
ทำบุญออนไลน์ ที่ไหนได้บ้าง ให้อิ่มบุญง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว daiboon มี 10 สถานที่/มูลนิธิมาฝาก ให้ผู้มีใจบุญใจกุศล ได้ช่วยบริจาคเงิน สมทบทุน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาส ให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างแล้วละก็ ตามมาดูกันเลย

1. มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

ทำบุญออนไลน์

ช่วยเหลือและฝึกสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ถูกล่า จับมากักขัง ทรมาน อย่างผิดกฎหมาย ให้กลับไปใช้ชีวิตในธรรมชาติได้อีกครั้ง ทำบุญออนไลน์ ได้ที่ https://www.wildlifeofthailand.org/th/ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง/

2. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทำบุญ

เป็นมูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือ คนพิการ แห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา และ การมองเห็น ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมิได้หวังผลตอบแทน บริจาคเงินได้ที่ https://www.blind.or.th/donate/donate

3. มูลนิธิยุวพัฒน์

ทำบุญออนไลน์

เพราะการระบาดของ โควิด-19 ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ จนหลายครอบครัวมีรายได้ลดลง ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งลูกหลานเรียน จนเด็กจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ จึงมุ่งช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ ด้วยการให้ทุนการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือ และ เติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ทำบุญออนไลน์ ได้ที่ https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/donation/

4. มูลนิธิกระจกเงา

ทำบุญ

ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้มีความสวยงาม น่าอยู่ ทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท มักให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ คนไร้บ้าน เด็กด้อยโอกาส โดยมีโครงการสำคัญเช่น โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการผู้ป่วยข้างถนน โครงการจ้างวานข้า ฯลฯ บริจาคเงินได้ที่ http://web.mirror.or.th/donationpay.php?m=donate โดยนอกจากบริจาคเป็นเงินแล้ว ยังสามารถบริจาคเป็นสิ่งของอื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ทั่วไป ฯลฯ ได้อีกด้วย

5. โรงพยาบาลสงฆ์

ทำบุญออนไลน์

สถานที่ดูแลรักษา พยาบาล แก่พระภิกษุสงฆ์ และ สามเณร เมื่ออาพาธ โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งการป้องกันโรคและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ ทางจักษุ  ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ฯลฯ ซึ่งการที่เราดูแลช่วยเหลือ พระภิกษุผู้อาพาธ จะได้ผลบุญมาก เปรียบดั่งการสร้างกุศล ถวายทานต่อพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยทีเดียว ทำบุญออนไลน์  ได้ที่ https://www.priest-hospital.go.th/DonatePage/Index

6. มูลนิธิเด็กโสสะฯ

ทำบุญ

มูลนิธิที่มุ่งเน้นการเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ให้ครอบคลุมทุกด้านเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไป เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า สามารถประกอบอาชีพ และ เลี้ยงดูตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ร่วมบริจาคได้ที่ https://www.sosthailand.org/donate โดยเราสามารถขอใบเสร็จรับเงินบริจาค เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

7. ศิริราชมูลนิธิ

ทำบุญออนไลน์

นำเงินบริจาค มาใช้รักษาผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส หรือ ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์รักษาไม่ครอบคลุม ให้ได้รับการรักษาที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้ เงินส่วนหนึ่งยังถูกนำไปใช้ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาเทคนิคการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น บริจาคเงินได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/prasong.html

8. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ทำบุญ

1 ในมูลนิธิเก่าแก่ ที่ช่วยเหลือสังคมมามากกว่า 100 ปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลืองานด้านสาธารณะกุศลต่าง ๆ เช่น ช่วยแจกสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ว สงเคราะห์คนชรา คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ให้ได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วย หรือ มีข้าวปลาอาหารกิน ตลอดจนช่วยเก็บศพไร้ญาติ ให้ได้รับการฝังศพไปสู่สุคติ ทำบุญออนไลน์ ได้ที่ https://www.donationpohtecktung.com/ โดยนอกจากบริจาคเป็นเงินแล้ว ยังสามารถบริจาคเป็นสิ่งของอื่น ๆ เช่น อาหาร ของใช้ทั่วไป ฯลฯ ได้อีกด้วย

9. มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

ทำบุญออนไลน์

ให้ความช่วยเหลือแก่โคกระบือ ที่กำลังจะถูกฆ่า ให้ได้รับการไถ่ชีวิต และ มีชีวิตใหม่ที่มีความสุข โดยนอกจาก วัว ควาย ยังมีสัตว์อื่น ๆ อีก เช่น แมว สุนัข หมู แพะ เป็ด ไก่ โดยเงินบริจาค นอกจากจะนำไปไถ่ชีวิตแล้ว ยังใช้สมทบทุนค่ายา และ ค่าอาหาร สำหรับทุก ๆ ชีวิต ที่อยู่ในการดูแลด้วย บริจาคเงินได้ที่ https://newlifeanimals.or.th/donate/

10. ได้บุญ.com

ทำบุญ

รับเป็นตัวแทน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ให้แก่ศพไร้ญาติ หรือ มูลนิธิที่คุณต้องการ โดยทางทีมงานจะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทาง โทรศัพท์ 093-519-8253 หรือ ทาง Line: @daiboon ซึ่งเหตุผลที่คุณควรทำบุญโลงศพ เพราะตามความเชื่อของคนไทย เชื่อกันว่า ทำบุญโลงศพแล้ว จะได้รับอานิสงส์มาก ช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา ปัดเป่าเคราะห์ร้าย ให้มลายหายไปได้ เหมาะสำหรับคนใจบุญ ใจกุศล ที่อยากทำบุญเสริมบารมี เสริมดวงชะตาให้กับตนเอง

บทความที่น่าสนใจ

About the author : Pres

Related posts

Popular products

Product categories