สวดมนต์ข้ามปี
สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ต้อนรับปีใหม่ 2566 มีที่ไหนบ้าง Daiboon แจกพิกัดทั่วไทย ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ให้ได้ไปร่วมกิจกรรมกัน ใครไม่อยาก Countdown ท่ามกลางแสงสี อยากจะเก็บโมเมนต์สุดท้ายของปี ด้วยการ ทำบุญปีใหม่ ตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วละก็ ตามมาดูกันเลย

ทำไมควร สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี

เพราะการ สวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล เป็นครั้งสุดท้ายในปี 2565 ในขณะเดียวกัน ก็เป็นครั้งแรกของวันขึ้นปีใหม่ ในปี 2566 นั่นจึงทำให้ผลบุญจากการสวดมนต์ จะช่วยปัดเป่าโชคร้าย อุปสรรคต่าง ๆ ในปีเก่าให้มลายหายไป นำพาแต่ความเป็นสิริมงคล เข้ามาในชีวิต ในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยเหตุนี้ หากใครไม่มีโอกาสทำบุญตลอดปี ก็จะได้มีโอกาสเข้ามาบำเพ็ญบุญกุศล ตลอดจนคนที่อยากเริ่มต้นปี ด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้ว เบิกบาน มีแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต ก็จะมีโอกาสได้ตั้งจิตภาวนา เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยสิ่งดี ๆ เช่นกัน

สถานที่ สวดมนต์ข้ามปี กรุงเทพฯ 2566

สวดมนต์ข้ามปี

ใครอยู่กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้ ตามวัดที่อยู่ใกล้บ้าน โดยในปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร และ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสัญญาณภาพ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ในส่วนภูมิภาค ของประเทศไทย และ ต่างประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และ ช่องทางอื่น ๆ โดยวัดในกรุงเทพฯ ที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้แก่

 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ส่วนกลาง)
 2. วัดอรุณราชวราราม (ส่วนกลาง)
 3. วัดบวรนิเวศวิหาร
 4. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
 5. วัดสามพระยา
 6. วัดเทพธิดาราม
 7. วัดราชนัดดาราม
 8. วัดชนะสงคราม
 9. วัดอินทรวิหาร
 10. วัดมหรรณพาราม
 11. วัดปรินายกวรวิหาร
 12. วัดใหม่อมตรส
 13. วัดราชบูรณะ
 14. วัดสุทัศนเทพวราราม
 15. วัดโสมนัสวิหาร
 16. วัดเทพศิรินทราวาส
 17. วัดสระเกศ
 18. วัดสิตาราม
 19. วัดดิสานุการราม
 20. วัดพระพิเรนท์
 21. วัดพลับพลาชัย
 22. วัดคณิกาผล
 23. วัดปทุมคงคา
 24. วัดกันตุยาราม
 25. วัดจักรวรรดิราชาวาส
 26. วัดบพิตรภิมุข
 27. วัดชัยชนะสงคราม
 28. วัดไตรมิตรวิทยาราม
 29. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 30. วัดราชาธิวาสวิหาร
 31. วัดปราสาทบุญญาวาส
 32. วัดสุคันธาราม
 33. วัดอัมพวัน
 34. วัดจันทรสโมสร
 35. วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
 36. วัดสวัสดิ์วารสีมาราม
 37. วัดน้อยนพคุณ
 38. วัดใหม่ทองเสน
 39. วัดธรรมาภิรตาราม
 40. วัดจอมสุดาราม
 41. วัดประชาระบือธรรม
 42. วัดโบสถ์สามเสน
 43. วัดเทวราชกุญชรฯ
 44. วัดเลียบราษฎร์บำรุง
 45. วัดเวตะวันธรรมาวาส
 46. วัดสร้อยทอง
 47. วัดมัชณันติการาม
 48. วัดจอมสุดาราม
 49. วัดไผ่ตัน
 50. วัดพรหมวงศาราม
 51. วัดใหม่ช่องลม
 52. วัดพระราม๙
 53. วัดทัศนารุณสุนทริการาม
 54. วัดปทุมวนาราม
 55. วัดมหาพฤฒาราม
 56. วัดหัวลำโพง
 57. วัดแก้วแจ่มฟ้า
 58. วัดม่วงแค
 59. วัดยานนาวา
 60. วัดบรมสถล
 61. วัดสุทธิวราราม
 62. วัดลุ่มเจริญศรัทธา
 63. วัดคลองใหม่
 64. วัดปริวาศ
 65. วัดด่าน
 66. วัดทองบน
 67. วัดวรจรรยาวาส
 68. วัดไผ่เงินโชตนาราม
 69. วัดเรืองยศสุทธาราม
 70. วัดบางโคล่นอก
 71. วัดราชสิงขร
 72. วัดเทพลีลา
 73. วัดบึงทองหลาง
 74. วัดศรีบุญเรือง
 75. วัดคลองเตยใน
 76. วัดภาษี
 77. วัดบุญรอดธรรมาราม
 78. วัดวชิรธรรมสาธิต
 79. วัดบางนานอก
 80. วัดบางนาใน
 81. วัดศรีเอี่ยม
 82. วัดทุ่งลานนา
 83. วัดทุ่งเศรษฐี
 84. วัดตะกล่ำ
 85. วัดลาดบัวขาว
 86. วัดกระทุ่ม
 87. วัดยางพระอารามหลวง
 88. วัดปากบ่อ
 89. วัดมหาบุศย์
 90. วัดเทพลีลา
 91. วัดทองใน
 92. วัดขจรศิริ
 93. วัดเสมียนนารี
 94. วัดหลักสี่
 95. วัดดอนเมือง
 96. วัดพรหมรังสี
 97. วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
 98. วัดสีกัน
 99. วัดสายอำพันธ์เอมสาร
 100. วัดเทพนิมิตต์
 101. วัดคลองบ้านใหม่
 102. วัดพระศรีมหาธาตุ
 103. วัดไตรรัตนาราม
 104. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
 105. วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
 106. วัดเกาะสุวรรณาราม
 107. วัดอยู่ดีบำรุงธรรม
 108. วัดหนองใหญ่
 109. วัดเจริญธรรมาราม
 110. วัดบุญศรีมุนีกรณ์
 111. วัดคู้บอน
 112. วัดทองสัมฤทธิ์
 113. วัดบำเพ็ญเหนือ
 114. วัดบางเพ็งใต้
 115. วัดแสนสุข
 116. วัดหนองจอก
 117. วัดประยงค์กิตติวนาราม
 118. วัดสีชมพู
 119. วัดใหม่เจริญราษฎร์
 120. วัดสามง่าม
 121. วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
 122. วัดกัลยาณมิตร
 123. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 124. วัดเวฬุราชิน
 125. วัดอินทาราม
 126. วัดประยุรวงศาวาส
 127. วัดจันทาราม
 128. วัดราชคฤห์
 129. วัดกระจับพินิจ
 130. วัดดาวคะนอง
 131. วัดบุคลโล
 132. วัดสันติธรรมาราม
 133. วัดสุทธาวาส
 134. วัดกันตทาราราม
 135. วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
 136. วัดพิชยญาติการาม
 137. วัดทองนพคุณ
 138. วัดเศวตฉัตร
 139. วัดทองเพลง
 140. วัดสุทธาราม
 141. วัดบางปะกอก
 142. วัดหลวงพ่อโอภาสี
 143. วัดพุทธบูชา
 144. วัดบางบอน
 145. วัดนินสุขาราม

สถานที่ สวดมนต์ข้ามปี ต่างจังหวัด 2566

สวดมนต์

สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ได้ ตามวัดที่อยู่ใกล้บ้าน เช่นเดียวกัน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัด และ อำนวยความสะดวกหน่วยงานต่าง ๆ ให้จัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนให้องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมหรือ สนับสนุนการดำเนินงาน โดยวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่

ภาคกลาง

สมุทรปราการ

 • วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์

สมุทรสาคร

 • วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว
 • วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง

นนทบุรี

 • วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง
 • วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

ปทุมธานี

 • วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง
 • วัดสายไหม อ.ลำลูกกา
 • วัดโบสถ์ อ.สามโคก
 • ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
 • สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล

นครปฐม

 • วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
 • วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

อยุธยา

 • วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

 • วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง
 • สำนักปฏิบัติติแสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค

สิงห์บุรี

 • วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง

อ่างทอง

 • วัดต้นสน อ.เมือง

สุพรรณบุรี

 • วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
 • วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 • วัดสามชุก อ.สามชุก

นครนายก

 • วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์

พิษณุโลก

 • วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 • วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง

สุโขทัย

 • วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 • วัดสวรรคาราม อ.สวรรคาราม
 • วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.ศรีนคร
 • วัดศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง
 • วัดไทยชุมพล อ.เมือง

กำแพงเพชร

 • วัดบรมธาตุ อ.เมือง

เพชรบูรณ์

 • วัดเพชรวราราม อ.เมือง
 • วัดวังชมพู อ.เมือง พังงา
 • วัดประชุมโยธี อ.เมือง

ภาคตะวันตก

เพชรบุรี

 • วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ราชบุรี

 • วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง
 • วัดหนองโพ อ.โพธาราม
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง

กาญจนบุรี

 • วัดหนองอำเภอจีน อ.เลาขวัญ

ประจวบคีรีขันธ์

 • อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออก

ระยอง

 • วัดเนินพระ อ.เมือง

ชลบุรี

 • วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม
 • วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • สวนธรรมนรารัตน์วันชัยขันติภาวนาบารมี อ.ศรีราชา
 • วัดเขาบ่อกวางทอง ม.4 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 • ต้นบุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี

ตราด

 • วัดไผ่ล้อม อ.เมือง
 • วัดทุ่งไก่ดัก อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา

 • วัดบางแก้ว อ.เมือง
 • วัดหนองเสือ อ. พนมสารคาม
 • วัดโสธรวราราม อ.เมือง
 • วัดเขาดิน อ.บางปะกง

ปราจีนบุรี

 • วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี
 • วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี
 • วัดป่ามะไฟ อ.เมือง
 • วัดมะกรูด อ.กบินทร์บุรี
 • วัดพันศรี อ.กบินทร์บุรี

สระแก้ว

 • วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

 • วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย
 • วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย
 • วัดท่าหลวง อ.พิมาย
 • วัดสุทธจินดา อ.เมือง
 • วัดอิสาน อ.เมือง
 • วัดปอแดง อ.ปักธงชัย
 • วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง

ขอนแก่น

 • วัดพิศาล อ.สีชมพู
 • วัดหนองแวง อ. เมืองขอนแก่น
 • วัดโพธิ์ อ.เมือง

มหาสารคาม

 • วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) อ.เมือง
 • วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง
 • วัดโสมนัส อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 • วัดกลางกุดรัง อ.กุดรัง

ร้อยเอ็ด

 • วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร
 • วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
 • วัดโพธิการาม อ.โพนสูง
 • วัดสระเกษ อ.สระเกษ
 • วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง
 • วัดเจริญราษฎร์ อ.สุวรรณภูมิ

สุรินทร์

 • วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี
 • วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท

สกลนคร

 • วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว
 • วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • วัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส

อำนาจเจริญ

 • วัดเทพมงคล อ.เมือง
 • วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง

อุบลราชธานี

 • วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
 • วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง

กาฬสินธุ์

 • วัดโพนวิมาน อ.เขาวง
 • วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์
 • วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์
 • วัดชัยมงคลโคกค่าย อ.ยางตลาด

ศรีสะเกษ

 • วัดสว่าง อ.กันทรลักษ์
 • วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
 • วัดดอนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน
 • วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง
 • วัดศรีห้วยทับทัน อ.ทับทัน
 • วัดบ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์สรีสุวรรณ
 • วัดสิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทราลักษ์
 • วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์

บุรีรัมย์

 • วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง
 • วัดไผ่น้อย อ.เมือง

เลย

 • วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง

อุดรธานี

 • วัดมัฌชิมาวาส อ.เมือง

ยโสธร

 • วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว

หนองคาย

 • วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง
 • วัดศรีชมชื่น อ. เมือง
 • วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อ.เมือง

ชัยภูมิ

 • วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

 • วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง
 • วัดบ้านขุน อ.ฮอด
 • วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 • วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง
 • วัดพระสิงห์ อ.เมือง
 • ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย
 • วัดศรีโสดา อ.เมือง

เชียงราย

 • วัดเชตะวัน อ.เมือง
 • วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล อ. เมือง
 • วัดพระแก้ว อ.เมือง
 • วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
 • วัดพระยอดขุนพล อ.เวียงป่าเป้า

ลำปาง

 • วัดสบลืน อ.วังเหนือ
 • วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 • วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
 • วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง
 • วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง

ลำพูน

 • วัดเมืองง่า อ.เมือง
 • วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง
 • ศูนย์อบรมศีลธรรม
 • วัดหนองผำ อ.ป่าซาง

พิจิตร

 • วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล
 • วัดท่าหลวง อ.เมือง

อุตรดิตถ์

 • วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง
 • วัดหาดสองแคว อ.ตรวน
 • วัดศรีอุทุมพร อ.ลับแล

แพร่

 • สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย อ.เมือง

น่าน

 • วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง

พะเยา

 • วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง
 • วัดศรีโคมคำ อ. เมือง

แม่ฮ่องสอน

 • วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง

ภาคใต้

ชุมพร

 • วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

 • วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์

นครศรีธรรมราช

 • วัดพระพรหม อ.พระพรหม
 • วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
 • วัดพระบรมธาตุ

ระนอง

 • วัดตะโปทาราม อ.เมือง

ตรัง

 • วัดเขาไม้แก้ว อ.สิงกา

สตูล

 • วัดนิคมพัฒนาราม (ผังเจ็ด) อ.มะนัง

สงขลา

 • วัดคลองแห อ.หาดใหญ่
 • วัดโคกสมานคุณ อ.เมือง
 • วัดถาวรวราราม อ.เมือง

พัทลุง

 • วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์
 • วัดตะโหมด อ.ตะโหมด

นราธิวาส

 • วัดพรหมนิวาส
 • วัดชลธาราวาส

กระบี่

 • วัดถ้ำเสือ อ.เมือง
 • วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.กระบี่

ภูเก็ต

 • วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ตกดึกวันสิ้นปี หากใครไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน และ ไม่อยาก Countdown ท่ามกลางแสงสี อยากจะเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยจิตใจที่ผ่องแผ้วเบิกบาน เต็มไปด้วยบุญกุศลและสิ่งดี ๆ ในชีวิต แล้วละก็ แนะนำให้ไป สวดมนต์ข้ามปี ตามวัดสำคัญ ในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ รับรองว่า จิตใจจะอิ่มบุญกุศล พร้อมเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างมีความสุขแน่นอน

บทความที่น่าสนใจ

About the author : Pres

Related posts

Popular products

Product categories