ราคาโลงศพ แบบคริสต์
ทำบุญ 100 วัน ทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง เพื่อให้ดวงวิญญาณของบุคคลที่เรารัก ได้รับบุญกุศล จนไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ หากใครอยากรู้ Sangchan จะพาไปดูอย่างละเอียด

ทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต เพื่ออะไร

ทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต

หลังจากผู้ล่วงลับจากไป คนไทยมัก ทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ด้วยมีความเชื่อว่า ผลบุญเหล่านี้จะช่วยให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับสามารถสะสมผลบุญ จนสามารถเดินทางไปสู่สวรรค์ หรือ ภพภูมิที่ดีได้ โดยส่วนใหญ่มักทำบุญ ทุก ๆ 7 วัน 50 วัน หรือ ทำบุญ 100 วัน

ทำไมต้อง ทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต?

ทำบุญ 100 วัน

เหตุที่ต้องทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต ทุก ๆ 7 วัน 50 วัน หรือ 100 วัน นั้น เกิดขึ้นจากความเชื่อตามพุทธศาสนาที่ว่า เมื่อผู้ล่วงลับจากไป ดวงวิญญาณของผู้ตาย จะอยู่ใน 3 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ ช่วงเวลาที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ใน 7 วันแรก ช่วงระหว่างรอคำพิพากษา ใน 50 วัน และช่วงกำลังถูกพิพากษาใน 100 วัน นั่นจึงทำให้ผลบุญที่ครอบครัวและญาติพี่น้องทำในช่วงนี้ จะช่วยให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขคติและภพภูมิที่ดีได้ กล่าวคือ

1. ทำบุญ 7 วัน (สัตตมวาร)

หากทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ หลังจากเสียชีวิตครบ 7 วัน ผลบุญนี้จะช่วยให้ผู้ล่วงลับที่ไม่ได้ทำกรรมหนัก จนต้องตกนรกโดยทันที หรือ ทำกรรมดีไม่เยอะ จนผลบุญไม่ส่งผลมากพอ จะได้รับบุญกุศลโดยตรงและร่วมอนุโมทนาบุญ ทำให้ผลบุญดี ๆ เหล่านี้ สามารถพาเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ โดยไม่ต้องถูกพาไปถึงยมโลก

2. ทำบุญ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)

ในกรณีที่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ถูกพาไปถึงยมโลก ในช่วง 50 วันหลังจากเสียชีวิต จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ตายจะต้องรอคอยลำดับการพิพากษา รอเรียกขานชื่อเพื่อเข้าพบพญายมราช หากทำบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตในเวลานี้ ผลบุญก็จะช่วยให้ดวงวิญญาณมีความสงบ จิตใจเป็นสุข เพิ่มกุศลผลบุญให้กับดวงวิญญาณได้

3. ทำบุญ 100 วัน (ศตมวาร)

เมื่อครบรอบ 100 วัน หลังจากเสียชีวิต ช่วงเวลานี้ ดวงวิญญาณของผู้ตายจะอยู่ในช่วงกำลังถูกพิพากษาโดยพญายมราช เพื่อที่จะส่งไปอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ ตามกำลังของบุญและบาปนั้น ๆ เช่น ไปรับโทษในนรกเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดา นางฟ้า เป็นต้น ดังนั้น หากครอบครัวและญาติพี่น้องทำบุญให้ในช่วงนี้ ผลบุญก็จะส่งไปถึงเขา ช่วยให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมได้

ขั้นตอน ทำบุญ 100 วัน มีอะไรบ้าง

ทำุบุญครบรอบวันเสียชีวิต

ทําบุญ 100 วัน ทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต สามารถจัดได้ทั้งที่วัดและที่บ้าน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าภาพ โดยหากกำหนดวันที่ต้องการจัดงานทำบุญครบแล้ว ก็จะมีขั้นตอนในการทำบุญ 100 วัน ดังนี้

1. กำหนดจำนวนวันในการทำบุญ

ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่นั้น ทำกันอยู่ 2 แบบ คือ ทำบุญ 1 วัน กับ ทำบุญแบบ 2 วัน เจ้าภาพจึงควรกำหนดให้ได้ก่อนว่า จะทำบุญกี่วัน เพื่อให้สามารถเตรียมการทำบุญเลี้ยงพระได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากทำบุญ 1 วัน กับ 2 วัน นั้น มีธรรมเนียมในการถวายภัตตาหารแตกต่างกัน

2. แจ้งปรึกษาและนิมนต์พระสงฆ์เพื่อไปร่วมงานทำบุญ

เมื่อกำหนดวันได้แล้ว เจ้าภาพจะต้องเข้าไปแจ้งปรึกษาและนิมนต์พระสงฆ์เพื่อไปร่วมงานทำบุญ โดยปกติ ควรนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย จำนวน 5 รูป 7 รูป หรือ 9 รูป มาเพื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหาร

3. ถวายสังฆทานและภัตตาหาร

หลังจากพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว เจ้าภาพจึงดำเนินการถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหาร โดยการถวายภัตตาหาร หากเป็นการทำบุญ 1 วัน มักถวายภัตตาหารเพล แต่ถ้าทำบุญ 2 วัน มักถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพ

ทำบุญ 100 วันต้องเตรียมอะไรบ้าง

ลอยอังคาร

รู้ถึงขั้นตอนการทำบุญ 100 วัน กันอย่างคร่าว ๆ แล้ว ก็มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันบ้าง โดยสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการพิธีทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต 7 วัน  50 วัน หรือ 100 วัน จะต้องจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการจัดงาน คือ

  1. เครื่องไทยธรรม หรือ ชุดผ้าไตรจีวร เตรียมให้เท่ากับจำนวนของพระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมพิธี โดยหากหาไม่ได้ ก็สามารถถวายสังฆทานทั่วไปแทนก็ได้
  2. อาหารสำหรับเลี้ยงพระ
  3. ดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับบูชาพระพุทธและมอบให้พระสงฆ์
  4. อุปกรณ์สำหรับกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้ตาย

บทความที่น่าสนใจ

About the author : Pres

Related posts

Popular products

Product categories