คาถาเปิดดวง
คาถาเปิดดวง เสริมดวงชะตา มีอะไรบ้าง Daiboon รวบรวมมาให้ 4 คาถาด้วยกัน ใครอยากเปลี่ยนเคราะห์ร้ายกลายเป็นดี มีแต่โชคลาถ ค้าขายร่ำรวย เอาไปสวดภาวนาบ่อย ๆ รับรองว่า มีแต่สมความปรารถนา

คาถาเปิดดวงการเงิน

คาถาเปิดดวง

เริ่มกันที่ คาถาเปิดดวงการเงิน คาถาเด็ดจาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ใครสวดภาวนา คาถาเปิดดวง นี้แล้ว รับรองว่า การเงินคล่องตัว เงินทองไหลมาเทมา ถ้าจะให้ดี ควรแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วย เพื่อไม่ให้มีอุปสรรคทางด้านการเงิน

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

(สวดบูชา 9 จบ)

คาถาเปิดดวงโชคลาภ

คาถาเปิดดวง

เปิดดวงการเงินไปแล้ว ต่อด้วย คาถาเปิดดวงโชคลาภ ช่วยเรียกเงินเรียกทอง ทรัพย์ศฤงคารเข้ามา ไม่ให้ขาด คาถาเปิดดวง จาก หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา พระเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองกรุงเก่า ใครท่องคาถาของท่านบ่อย ๆ จะช่วยบันดาลโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย ไม่มีวันจน โดยคาถานี้ จะสวดตอนตื่นนอน ก่อนนอน หรือ สวดก่อนเปิดร้านก็ได้

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

(สวดบูชา 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบ)

คาถาเปิดดวงชะตา คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

คาถา

1 ในคาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดแล้ว รำลึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ช่วยเสริมดวง เสริมบารมี พลิกชีวิตให้ดีกว่า เหมาะกับคนที่ประสบเคราะห์ร้ายจนชอกช้ำ แล้วอยากให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย

โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี

ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี

ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ

และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้…

เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

(สวดบูชา 3 จบ)

คาถาบูชาดวงชะตา คาถาพิชัยสงคราม

คาถาเปิดดวง

เชื่อกันว่า หากสวด คาถาเปิดดวง นี้แล้ว จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง และ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โดยก่อนสวด ให้เขียนชื่อ-นามสกุลของตนเอง แล้วนำไปวางข้างฐานพระพุทธรูป บนหิ้งพระด้วย จะช่วยเสริมความขลังมากยิ่งขึ้น

เริ่มตั้งนะโม 3 จบก่อน และกล่าว

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง

สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง

โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ

ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ

สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

(สวดบูชา 9 จบ)

หากใครเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ตลอดทั้งปี แล้วอยากแก้ดวง เสริมดวงชะตาแบบง่าย ๆ เพื่อให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ลองสวด 4 คาถาเปิดดวง ที่ Daiboon นำมาฝากกัน เชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ทำให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ตลอดจนโชคลาภต่าง ๆ

บทความที่น่าสนใจ

About the author : Pres

Related posts

Popular products

Product categories